Espais de programació

16 d’octubre

17 i 22 d’octubre

18, 19, 20, 21 i 24 d’octubre

23 i 25 d’octubre

23 d’octubre